logo
menu icon

Isaac Israels versus Breitner in Kunstmuseum Den Haag

Een prachtige expositie waarin de decennialange vriendschap en rivaliteit tussen Isaac Israels en G.H. Breitner wordt blootgelegd. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe de carrières van onze belangrijkste 'Amsterdamse Impressionisten' qua onderwerpen en nieuwe technieken parallel aan elkaar liepen. Hoe beide schilders door hun onderlinge concurrentie, jaloezie en bewondering uitgedaagd en gestimuleerd werden. De vorm waarin de verschillende thema's door de tentoonstellingsmakers als rondes in een door de tijd verlopende bokswedstrijd worden besproken is een mooie vondst. De sympathie van de tentoonstellingsmakers gaat duidelijk uit naar de ongepolijste, onbeholpen underdog Breitner ten opzichte van het met de gouden lepel in de mond geboren natuurtalent Isaac Israels. Voor mij een herontmoeting en ook herontdekking van vele oude bekenden.

Breitner vs Israels

Kunstmuseum Den Haag

1 februari t/m 10 mei 2020