logo
menu icon

Dirk Hidde Nijland

Dordrecht 1881 - 1955 Bloemendaal

Dirk Nijland werd geboren in een kunstminnend gezin, Zijn vader was een bekende verzamelaar die onder andere werk van Breitner, Toorop en Van Gogh bezat. Van 1896 tot 1898 krijgt hij onderwijs van Antoon Derkinderen. Beslissend voor Nijlands kunstenaarsschap is zijn verblijf in het buitenland tussen 1900 en 1905 waar hij onder invloed raakt Seurat en het pointillisme. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Rhoon op Voorne Putten. Hier schilderde hij met name landschappen. In 1916 begon hij op advies van H.P. Bremmer houtsneden te maken, een techniek die hij leerde van Julie de Gaag en Chris Lebeau. Voor zijn carriere als kunstenaar was zijn relatie met Bremmer van groot belang. Hij wordt dan ook tot de Bremmerianen gerekend en in de meeste van de onder invloed van Bremmer ontstane collecties wordt werk van Dirk Nijland aangetroffen. Bremmer zal Nijlands werk vooral bewonderd hebben vanwege zijn eenvoud en verstilling. Vanaf 1919 woonde Nijland in Wassenaar en werkte hij in een realistische stijl. Belangrijke onderwerpen vormen dan havengezichten. Hij was gefascineerd door de machines in de haven en maakte schilderijen van strekdammen, havens, havenhoofden en van de drooglegging van de Zuiderzee. Vanaf  1947 woonde hij in Santpoort met zijn tweede echtgenote. Na 1950 schilderde hij nauwelijks meer door een oogontsteking.