logo
menu icon

Georges de Feure

Parijs 1868 - 1943 Parijs

Georges de Feure is het zelf gekozen pseudoniem van de
Nederlandse in Parijs geboren schilder Joseph van Sluijters. Zijn vader was een
succesvolle Nederlandse architect die in Parijs werkzaam was. Georges de Feure
werd in 1886 toegelaten tot de Rijksacademie voor Beeldende kunsten van
Amsterdam maar verkoos ervoor deze opleiding niet af te maken. Hij trok naar
Parijs waar hij voor een groot aantal tijdschriften illustraties vervaardigde. Tussen
1890 en 1905 was hij betrokken bij decoratieve avant garde stromingen als het  Symbolisme, het Japonisme en de Art Nouveau.  Hij werkte voor de invloedrijke Siegfried Bing
en diens Salon ‘L’Art Nouveau’.  Naast  zijn illustraties maakte Georges de Feure
schilderijen, prenten en posters en ontwierp 
hij verder meubelen, glaswerk en lampen. 
Zijn werk werd in 1900 getoond tijdens de wereldtentoonstelling van Parijs.
De Feure geld als een van de belangrijkste kunstenaars van de Art Nouveau.