logo
menu icon

Herman Kruyder

Lage Vuursche 1881 – 1935 Amsterdam

Kruyder wordt aanvankeliljk opgeleid als huis – en decoratieschilder in Baarn maar volgt omstreeks 1900 ook lessen aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem waar hij vanaf 1910 tot 1919 gaat wonen. Daar ontstaan zijn eerste schilderijen, voornamelijk landschappen, eerst in de impressionistische stijl en later in de expressionistische stijl. Van 1919 tot 1923 woont hij in Heemstede. Hij gebruikt dan lichtere kleuren in zijn schilderijen; landschappen en scènes uit het boerenleven, die een poëtische sfeer hebben. Beinvloed door Permeke en Douanier Le Rousseau ontwikkelt hij zich tot een van Nederlands interessantste expressionisten. Van 1923 tot 1927 werkt hij in Bennebroek. Zijn wisselvallige psychische gesteldheid komt tot uitdrukking in schilderijen met schrille kleuren. Eind 1926 maakt hij een geestelijke crisis door. Vanaf 1928 woont hij in Blaricum en leeft zeer teruggetrokken. In zijn werk uit deze jaren, voornamelijk met landelijke motieven, is de psychologische spanning afgenomen. Later werkt hij weer zeer expressionistisch