logo
menu icon

Jan Daniël Beynon

Batavia 1830 - 1877 Batavia

De in Batavia geboren Jan Daniël Beynon (1830-1877) is een van de zeldzame 19e eeuwse chroniqueurs van het dagelijks leven in Nederlands-Indië. De schilder die slechts 47 jaar oud zou worden liet na zijn dood een klein maar interessant oeuvre na. Beynon stamde uit een welgestelde Indische familie waarvan de leden als sinds de 18e eeuw in dienst waren van de VOC. In 1848 werd hij vanuit Batavia naar Nederland gestuurd om daar de schildersopleiding te volgen aan de Amsterdamse ‘Koninklijke’ Academie. Op deze academie kreeg hij les van beroemde meesters als Nicolaas Pieneman en Cornelis Cruseman. Na zijn opleiding en een verblijf van 6 jaar in Nederland keerde hij in 1855 terug naar zijn geboorteland. Zijn schildersatelier vestigde hij aan het Molenvliet (Jalan Gaja Mada). Naast de landschappen die Jan Daniël Beynon schilderde zijn met name de ongedwongen taferelen waarin hij het leven van zijn welgestelde Indische familie vast legt boeiende en persoonlijke documenten. Samen met de Indonesische schilder Raden Saleh was hij een van de weinige 19e eeuwse academisch opgeleide kunstenaars die hun wieg in Nederlands-Indië hadden en daar na hun opleiding ook terug keerden.

Wij zijn altijd geïnteresseerd in de Indonesische voorstellingen van Jan Daniël Beynon. Mocht u een werk hebben. Er iets meer over willen weten of overwegen het van de hand te doen stuur ons een foto neem dan contact met ons op. 06-25212877 / info@kunstexpert.com

Jan Daniël Beynon was born in Batavia (Dutch East Indies) in 1830. Beynon is one of the rare 19th-century chroniclers of daily life in the Dutch East Indies. Despite his early death at age 47 Beynon left a small but interesting body of works after his death. Beynon came from a well to do Indies family whose members had been employed by the VOC since the 18th century. In 1848 he was sent from Batavia to the Netherlands to be trained as a painter at the Amsterdam 'Royal' Academy. At this academy, he was taught by famous 19th-century Dutch masters such as Nicolaas Pieneman and Cornelis Cruseman. After his education and a stay of 6 years in the Netherlands, he returned to his native country in 1855. He established his painting studio on the Molenvliet (Jalan Gaja Mada). In addition to the landscapes painted by Jan Daniël Beynon, the casual scenes in which he records the lives of his wealthy Indies family are particularly fascinating and personal documents. Together with the Indonesian painter Raden Saleh, he was one of the few 19th centuries academically trained artists who had their cradle in the Dutch East Indies and who returned to live and work there after their training.