logo
menu icon

Jan J. Schoonhoven

Delft 1914 - 1994 Delft

Jan Schoonhoven, is met name bekend vanwege zijn monochrome (witte) reliëfs. Schoonhoven formuleerde begin jaren '60 de uitgangspunten van zijn kunst. Zo stelde Jan Schoonhoven dat Kunst geen persoonlijke gevoelens of blijken van individuele voorkeuren mocht uitdrukken. Daarmee wees hij het persoonlijke stempel dat de kunstenaar op zijn kunstwerk had af. Het objectieve en onpersoonlijke werd daarentegen als ideaal gesteld. Hij realiseerde deze opvattingen door elementaire vormen op gelijkwaardige wijze op en naast elkaar te plaatsen, hiermee trachtte hij iedere vorm van subjectiviteit te vermijden.
In 1960 stond Jan Schoonhoven aan de basis van de zogeheten Nul-groep, de Nederlandse versie van de Zero groep uit Dusseldorf, die streefde naar een 'objectieve' Kunst. Bekende leden van de beweging waren onder andere Armando, Henk Peeters, Vaandrager en Verhagen.