logo
menu icon

Jan Wiegers

Oldenhove 1893 - 1959 Amsterdam

Jan Wiegers speelde een cruciale rol in de het ontstaan en de ontwikkeling van de Groninger Ploeg en de verwantschap die deze Nederlandse expressionisten hadden met hun Duitse collega’s van ‘Die Brucke'. Wiegers kreeg zijn opleiding aan de Academie Minerva te Groningen en bezocht daarnaast de academies van Rotterdam en die van Den Haag. Toen bij hem TBC (tuberculose) werd geconstateerd werd hij om te kuren naar Davos in Zwitserland gestuurd. In Davos raakte hij bevriend met de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner. Kircher zou de kunst van Wiegers en daarmee ook van de kunstenaars van de Groninger Ploeg sterk beïnvloeden. Kirchner maakte hem bekend met de kleurenleer van Goethe. Wiegers had toen al, in 1918, de Groningse kunstenaarsbeweging De Ploeg mede opgericht. Anders dan de expressionisten uit de Bergense School brachten Wiegers en de Ploegers, naar het voorbeeld van het Duitse Expressionisme, een opvallend heftig bewogen kleurenpalet. Ook in zijn expressieve tekenstijl en grafiek is de verwantschap met het expressionisme van Kirchner en de Duitse expressionisten van 'De Brucke' herkenbaar. Naast Jan Wiegers behoorden kunstenaars als Johan Dijkstra, Jan Altink, Wobbe Alkema Jan van der Zee, Hendrik Werkman, George Martens en zijn echtgenote Alida Pott, Jacob Gerard (Job) Hansen, , J.G. Jordens en Ekke Abel Kleima tot de Groninger Ploeg. Wiegers verliet Groningen in 1938 en vestigde zich in Amsterdam. In 1953 werd Wiegers benoemd als hoogleraar aan de Rijksacademie.