logo
menu icon

Mies Callenfels-Carsten

Roermond 1893-1982 Middelburg

Mies Carsten werd in 1893 in Roermond geboren. Ze studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Mies Carsten zou tijdens haar leven twee keer trouwen. Haar tweede echtgenoot was de vice-admiriaal J. Callenfels. Na haar opleiding reist ze veel door Europa en Noord-Afrika reizen en verblijft met haar man en twee dochters van 1934 tot 1939 in het voormalige Nederlands-Indië. In Indië is ze zeer actief als kunstenares en neemt regelmatig deel aan exposities bij de Bataviasche Kunstkring. Na de pensionering van haar man in 1956 vestigt het paar zich in Veere.