logo
menu icon

Peter Alma

Medan ( Ned. Indie ) 1886 - 1969 Amsterdam

Volgde tussen 1904 en 1906 lessen aan Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en daarna aan de Académie Humbert in Parijs waar hij tot 1914 blijft Na neo-impressionistische periode ondervindt hij de invloed van het kubisme. Hij is bevriend met Fernand Léger, Diego Rivera en sluit zich aan bij de in Parijs werkzame Nederlandse groep schilders van Piet Mondriaan en Lodewijk Schelfhout. Hij ontwikkelt een geabstraheerde monumentale stijl met een voorkeur voor landschappen en stillevens. Na Eerste Wereldoorlog keert hij terug naar Nederland waar hij contacten heeft met Mondriaan, Le Fauconnier en Van der Leck. Alma heeft nooit volledig abstract gewerkt hoewel de ‘Stijl’-kunstenaars zijn werk wel waardeerden. In 1921 maakt hij een reis naar Sovjet-Unie waar hij o.a. Kandinsky, El Lissitzky, Tatlin en Malevitch bezoekt. Werk uit jaren twintig is te omschrijven als figuratief constructivisme en heeft vaak een sociaal-kritische inhoud. Vanaf het eind van de jaren dertig houdt hij zich voornamelijk met monumentale opdrachten bezig.