logo
menu icon

Sjoerd de Vries

Oudehaske 1941

Hoewel Sjoerd de Vries, zoon van de kolenboer van Oudehaske, korte tijd de Minerva Academie te Groningen bezocht is hij welbeschouwd een autodidact. Aan de stoffige Groningse academie voelde hij zich niet thuis en hij verzette zich tegen de heersende massa.
Terug uit Groningen betrok hij een armoedig zolderkamertje en werkte als huisschilder, melkcontroleur en landarbeider. In zijn vrije tijd bleef hij kunst maken. Uit armoede kwam hij tot bijzondere materiaalkeuzes. Zo werkt hij nog steeds op oude boekbanden die hij met messen, schuurpapier, beenderlijm, plamuur en strijkijzers bewerkt. Naast zijn fascinatie voor het sobere landschap van de Deele toont hij zich een groot portrettist. Zij portretten zijn spiegels van zelfonderzoek, soms agressief en meedogenloos dan weer teder en blijk gevend van een groot inzicht