logo
menu icon

Willem Wander (Wim) Kersten

Amsterdam 1908-1974 Amsterdam

Willem Wander Kersten was voor de oorlog een gepassioneerd amateur kunstenaar. Als politieofficier moest hij in de oorlog onderduiken omdat hij actief deel nam aan het verzet tegen de Duitse bezetter. Tijdens zijn onderduiktijd in Friesland raakte hij bevriend met de dan nog onbekende kunstenaar Gerrit Benner. Na de oorlog nam hij in 1945 deel aan de tentoonstelling 'Kunst in Vrijheid' in het Rijksmuseum te Amsterdam. Bij deze gelegenheid leerde hij kunstenaars als Willy Boers, Ger Gerrits en Harry van Kruiningen kennen waarmee hij "12 schilders" en de Liga "Vrij Beelden"(1946-1955) op richtte. In 1949 kreeg Willem Wander Kersten van Willem Sandberg een functie als conservator in het Stedelijk Museum Amsterdam aangeboden. Vanuit die positie was hij een drijvende kracht in de na-oorlogse vernieuwende kunstbewegingen en speelde hij een belangrijke rol in het ontstaan en de ontwikkeling van sociale vangnetten voor kunstenaars zoals de contraprestatie en de BKR. Het oeuvre van Kersten is divers en veelzijdig. Na een figuratief begin werd het werk van Wim Kersten abstracter en experimenteler met surrealistische, kubistische en abstract expressionistische invloeden.