logo
menu icon

Wim Oepts

Amsterdam 1904 - 1988 Parijs

De colorist Wim Oepts was als kunstenaar grotendeelsautodidact. Na een technische opleiding begon hij in de jaren 20 met het makenvan tekeningen en grafiek. Zin 1924 trok zijn werk de aandacht van CharleyToorop die hem vervolgens onder haar hoede nam en introduceerde in haarkringen. Het werk van Oepts is te verdelen in 3 periodes.  In zijn  Amsterdamse periode (1919-1931) maakte hijvooral prenten en vrij donkere schilderijen vooral van Amsterdamse straatscenes.Daarop volgde een overgangsperiode  (1931-1938) waarin hij Parijs bezocht en onderinvloed kwam van schilders als André Derain en Pierre Bonnard. Ook kreeg hij  er les krijgt vanOthon Friesz.  Als colorist kwam Oeptstot volle bloei in zijn Franse periode (1938-1988). De oorlog brengt Oepts als ‘Warartist’ van de Nederlandse regering door in Engeland. In 1944 maakt hij alsmilitair onderdeel uit van de invasietroepen. In 1946 keert Oepts terug naarFrankrijk. In de zomer werkt hij in de buurt van Saint Tropez. Zijn schetsenwerkt hij vervolgens uit in zijn atelier in Parijs.  Zijn schilderijen worden steeds meeropgebouwd uit contrasterende kleurvlakken. Met zijn eigenzinnig kleurgebruikweet hij het licht van het Zuid-Franse landschap op prachtige wijze tevertalen.