logo
menu icon

Kunstmakelaardij

Consignatie en verkoop

Als makelaar helpen we particulieren en instanties bij de verkoop van kunstwerken. Wij treden dan op als bemiddelaar tussen verkoper en koper. Bij zo’n bemiddelingsverkoop nemen we een werk in consignatie of wederverkoop. Bij een consignatie wordt een officieel contract opgemaakt tussen de verkoper (consignatiegever) en de verkoper (consignatienemer). Hierin staan de consignatiegever, de consignatienemer en het betreffende kunstwerk beschreven. Verder het bedrag dat bij verkoop aan de verkoper wordt afgeleverd. Het in consignatie genomen werk is gedurende de consignatieperiode door ons verzekerd. Consignatieverkopen gebeuren in principe op no cure no pay basis. Het kan zijn dat werken meer kunnen opleveren als ze eerst schoongemaakt, gerestaureerd of opnieuw gelijst worden. In het consignatiecontract wordt dit vermeld. Deze kosten worden door de opdrachtgever betaald of ze worden door de consignatienemer voorgeschoten. Wel dienen deze kosten door de consignatiegever voldaan te worden indien een werk onverhoopt retour genomen wordt. We nemen in principe enkel werken in consignatie waarvoor wij kopers of de markt denken te kennen. Neem contact met ons op om meer te vernemen over alle mogelijkheden en voorwaarden van onze consignatieverkoop. (info@kunstexpert.com / 06-25212877)

escher verbum 2
constant-leeuwentemster-webversie

Aankoop/verkoop advies

Twijfelt u als koper over het wel of niet aankopen van een kunstwerk? Stelt u dan de vraag is het een goed werk? Klopt de prijs? Hoe is de conditie? Is het een goede investering? Of wilt u een werk verkopen en wilt u weten wat de beste manier van verkoop is? Ik ben u graag van dienst. Als onafhankelijk expert stel ik gaarne mijn kennis tot uw beschikking. Even klankborden, een ‘second opinion’ of deskundig advies inzake kwaliteit, conditie, prijs of kunsthistorisch belang lever ik u graag.  Zowel bij aankoop als verkoop kan ik u persoonlijk behulpzaam zijn of maak ik u wegwijs in de wereld van de kunsthandel en het veilingwezen. Ieder kunstwerk vereist zo zijn eigen traject. Ik help u graag om de best mogelijke aan- of verkoop van uw werk te realiseren.

Museale verwerving

Regelmatig mogen we particuliere schenkers en musea van dienst zijn bij een schenking aan een museum of de aankoop of verwerving door een museum. Wij verzorgen dan bijvoorbeeld biedingen, taxaties, conditierapporten, motiveringen, en adviezen voor musea, sponsoren of schenkers. Voor particuliere schenkers zijn er mogelijk verschillende opties. Men kan geld schenken, maar ook giften in natura zoals een kunstwerk, archief of muziekinstrument.  Een museum of andere culturele instelling met een ANBI-status betaalt over een dergelijke schenking geen erfbelasting. Uw schenking komt dan geheel ten goede aan de culturele instelling. Het is raadzaam bij het schenken van kunst de hulp van een taxateur en een notaris in te roepen zodat de gift in overeenstemming is met de belastingregels.

lucebert caroussel