logo
menu icon

Restauraties

Taxatie en Restauratie

De vraag of het de moeite loont een schilderij te laten restaureren wordt vaak gesteld. Een schilderij in vuile of beschadigde staat kan een heel andere waarde hebben dan een schilderij in goede conditie. Om deze vraag voor de klant te beantwoorden vindt er vaak voor aanvang van de restauratie een taxatie plaats. De waarde voor en na de restauratie wordt dan bepaald door een register taxateur. U kunt dan zelf een afweging maken of een restauratie voor u wenselijk is. Verder krijgt u inzicht in de conditie van het schilderij en de kosten om het werk weer in optimale conditie te brengen. Om uw schilderij door restaurator Marieke Walison te laten bekijken kunt u zowel in Zeist als in Eindhoven een afspraak maken.

Marieke Walison is rijksgediplomeerd restaurator van schilderijen en beelden en voltooide in 1995 de post-doctorale opleiding tot schilderijen-restaurator. Marieke heeft meer dan dertig jaar ervaring.  Ze verzorgde restauraties voor nationale en internationale musea, particuliere verzamelaars, kunsthandelaren, kunstverzekeraars, bedrijfscollecties, overheden, gemeenten en kerken en is lid van Restauratoren Nederland en ARA. 

 

Schade, verzekering en restauratie

Een vaak voorkomende reden om een taxateur en restaurator samen naar een schilderij te laten kijken is in geval van schade. Bij een schade is de goede afhandeling door een verzekeraar het makkelijkst te realiseren als voor de schade al een beëdigd taxatierapport opgemaakt is. De waarde van het werk is dan al bepaald. Een schadetaxatie bestaat meerdere vraagstellingen. Is het beschadigde werk te restaureren of is het een ‘total loss’? Wat zijn de kosten voor de restauratie? Wat is de waardevermindering die het werk door de schade heeft opgelopen? Als u op de juiste wijze verzekerd bent hebt u dus niet alleen recht op de kosten van restauratie maar eventueel ook op een bedrag in het kader van de waardevermindering. Van een ‘total loss’ spreken we als de schade aan het werk zo groot is dat een restauratie geen zin meer heeft. Als u op de juiste wijze verzekerd bent ontvangt u van de verzekeraar dan de door de registertaxateur vastgestelde vervangingswaarde.

IMG-3898
IMG_20200208_150301

Wat gebeurt er bij een restauratie

Vaak wordt met wat veel mensen als een restauratie beschrijven eigenlijk het schoonmaken van een schilderij bedoeld. Bij het schoonmaken wordt het door de jaren aan het verfoppervlak gehechte oppervlaktevuil verwijderd. Indien wenselijk wordt de vernislaag verwijderd en opnieuw aangebracht. Het schoonmaken gebeurt dus in fases. Voor ieder schilderij is de aanpak anders. Daarom worden bij het bepalen van de kosten vaak al proeven of tests gedaan. Er wordt dan gekeken met welke middelen vuil en vernis het best verwijderd worden. Bij restauratie is er sprake van schade aan een schilderij. Een scheur in het doek, een barst in het paneel, loslatende verf, lacunes etc. 

De kosten van restauratie

De kosten van een restauratie worden berekend op basis van een uurtarief. Als de restaurator een offerte maakt berekent zij het aantal uren dat voor de restauratie nodig is. De restauratie gebeurt in  fases. In een offerte worden de verschillende stappen benoemd en het aantal uren dat nodig is om ze uit te voeren. Het doel van de restauratie is het werk in een zo oorspronkelijk mogelijke staat terug te brengen. Door de offerte krijgt de opdrachtgever een helder beeld van de te verwachten kosten. 

background