logo
menu icon

Kunst taxaties

 

Register taxateur

Als taxateur ben ik gespecialiseerd in de beoordeling van schilderijen, werken op papier, prenten en beeldhouwkunst. Ik taxeer en beoordeel werken van oude meesters tot en met hedendaagse kunst. Met passie en plezier deel ik mijn deskundigheid op deze gebieden met u. Mocht u op zoek zijn naar een integer en deskundig taxateur die u klantgericht helpt met al uw vragen rondom kunst dan bent u bij mij aan het juiste adres. Behalve kunsthistoricus (Rijksuniversiteit Utrecht 1993) ben ik beëdigd taxateur en beëdigd makelaar (federatie TMV 20633-1998). De deskundigheid van een beëdigd/registertaxateur wordt getoetst door de Federatie TMV door middel van een vakbekwaamheidsexamen. Alleen taxateurs die dit vakbekwaamheidsexamen gehaald hebben zijn gerechtigd tot het voeren van de titel RegisterTaxateur, RegisterMakelaar of RegisterVeilinghouder. Daarnaast ben ik gecertificeerd conform de regeling SRZ (gebaseerd op ISO/IEC 17024) door HOBEON. Door mijn kennis van de nationale en internationale kunstmarkt en mijn uitgebreide netwerk kan ik u op discrete en deskundige wijze met hulp en advies bijstaan.

 

Welke vragen beantwoorden we bij een taxatie?

U bent bij ons van harte welkom voor de taxatie en beoordeling van uw kunstwerken. Bij een taxatie proberen we op al uw vragen een antwoord te geven. Wie heeft uw schilderij gemaakt en wanneer is het schilderij gemaakt? Wat is de plek van het schilderij binnen het oeuvre van de kunstenaar? Hoe is de kwaliteit? Welke technieken zijn er gebruikt? Is er meer te vertellen over het onderwerp of de beweging waar de kunstenaar toe behoorde? Hoe is de conditie van het schilderij? Is het raadzaam om er iets aan te doen? Wat is de financiële waarde van het schilderij in geval van successie, verzekering, verkoop of aankoop?

taxatie1
taxatie2

De waarde van kunst

Omdat kunst, antiek en kostbaarheden een antiquarische of zeldzaamheidwaarde hebben worden de werken niet op basis  van de nieuwwaarde gewaardeerd maar op basis van de vervangingswaarde. Omdat de waarde van een kunstwerk in de loop van de tijd kan fluctueren door vraag, aanbod, courantheid, mode en belangstelling is het noodzakelijk met enige regelmaat uw collectie te laten herwaarderen. Een taxatie is altijd een momentopname. Een inschatting van de waarde in een bepaalde context in de markt van dat moment.

 

Taxatie op maat / wat zijn uw wensen?

Al naar gelang uw wens kunt u bij ons terecht voor een mondelinge taxatie of een taxatie waarbij een beëdigd rapport wordt opgemaakt. Bij een mondelinge taxatie kijken we samen naar het schilderij en beantwoord ik alle vragen die u over het schilderij heeft. Het opstellen van een taxatierapport is handig en wenselijk bij taxaties waarbij een officieel document gewenst is zoals bij verzekering, verdeling, schade, schenking, nalatenschappen en successies. Voor veel van dit soort taxaties is het wenselijk of zelf juridisch vereist dat de taxatie door een beëdigd/registertaxateur wordt uitgevoerd. Als u ons belt voor informatie of een afspraak zullen we u ook vragen voor welk doel u de taxatie nodig heeft. Een kunstwerk heeft een andere waarde in geval van successie, verkoop, of verzekering. Verder zullen we u vragen of u met het werk bij ons langs komt of dat u wilt dat we de taxatie op locatie of bij u thuis uitvoeren. Voor het maken van een afspraak, het bespreken van de mogelijkheden en de tarieven neemt u het best via de mail, whatsapp of de telefoon contact met ons op (info@kunstexpert.com/ 06-25212877).

Gratis taxatie

Consulten, adviezen en taxaties zijn gratis voor de werken die we na een taxatie in verkoop nemen/ontvangen. Ons honorarium wordt dan gedekt uit de commissie die we uit de verkoop van het werk ontvangen. Het taxeren, beoordelen en waarderen van kunst en schilderijen doen we beroepsmatig. Voor mondelinge taxaties of verzekeringstaxaties waarbij we het werk niet voor u in verkoop nemen wordt een honorarium gerekend. 

 

Op bezoek

Voor uw taxaties bent u op afspraak welkom op een van onze locaties.  U bent welkom in Zeist op het adres Broederplein 13A of in Eindhoven op de Dr. Holtroplaan 1. Op beide locaties kunt u op eigen terrein en voor de deur parkeren. Voor de locatie Eindhoven moet u bij uw bezoek een legitimatiebewijs meenemen daar dit een beveiligde locatie betreft. Als u meerdere of grote werken heeft en liever heeft dat wij de taxatie bij u thuis of op locatie uitvoeren dan is dat mogelijk.

Broederplein Zeist 1 Welkenhuysen kunstexpert.com
bedrijfscollectie

Verzekeringstaxatie

Een professionele verzekeringstaxatie door een registertaxateur van uw schilderijen en kunstwerken voorkomt onnodige onenigheid met uw verzekeraar bij schade. Een door een onafhankelijk deskundige opgesteld rapport geeft u een nul-meting. Het ontbreken van een rapport van een registertaxateur leidt bij diefstal, brand of andere schade vaak tot een discussie tussen de verzekerde en de verzekeraar. Als u uw kostbaarheden wilt verzekeren adviseren wij u daarom van uw kostbaarheden een taxatierapport op te laten maken door een registertaxateur. De waarde van kunstwerken kan in de loop der tijd veranderen door mode, belangstelling, vraag- en aanbod en courantheid. Enerzijds wilt u niet onderverzekerd zijn, anderzijds wilt u voorkomen dat u jarenlang te veel premie betaald. Vanwege deze prijsfluctuaties verwachten verzekeraars meestal dat u  om de 3 jaar uw collectie laat herwaarderen.

 

Bedrijfscollecties

Menigmaal taxeren of herwaarderen we bedrijfscollecties. Daarbij rijst tegenwoordig vaak ook de vraag, wat bewaren we en wat stoten we af. In de afgelopen jaren taxeerden we o.a. provinciale en gemeentelijke collecties in Utrecht,  Noord-Brabant, Limburg en Groningen. Indien gewenst kunnen we naast het taxeren en inventariseren van uw bedrijfscollectie ook de werken registreren en uitgebreid beschrijven. We adviseren dan ook over de conditie van de werken en de wenselijkheid van restauratie of schoonmaak. Waar gevraagd adviseren we over collectiebeheer en collectiebeleid. Ook bij vraagstukken rond het vervreemden of verkopen van collectieonderdelen kunnen we u adviseren of behulpzaam zijn.

Taxeren in en na de coronatijd.

Taxeren van uw kunstwerken in tijd van Corona is geen probleem. Voor het juist taxeren is het gewenst dat we de te beoordelen werken in het echt kunnen zien. Wij begrijpen heel goed dat mensen door de corona epidemie voorzichtig zijn bij het maken van afspraken thuis of buiten de deur. Op onze locatie op het Broederplein 13A in Zeist en op de Dr. Holtroplaan 1 te Eindhoven werken wij alleen op afspraak en binnen strikte Corona protocollen. U kunt op beide locaties voor de deur parkeren. Beide locaties zijn zeer ruim en we zijn in staat u binnen alle nieuwe regels rond de Coronabestrijding te ontvangen.

Onze meest gevraagde diensten.

Taxatie van uw schilderij, kunstwerk of kunstcollectie.

Taxatie van particuliere-, museale of bedrijfscollecties.

Beëdigde taxaties en rapportages ten behoeve van de verzekering.

Beëdigde taxaties en rapportages ten behoeve van een schade.

Beëdigde taxaties en rapportages ten behoeve van een successie/nalatenschap.

Beëdigde taxaties en rapportages ten behoeve van een verdeling of boedelscheiding.

Beëdigde taxaties en rapportages ten behoeve van een schenking aan een museum.

Beëdigde taxaties en rapportages ten behoeve van een bruikleen aan een museum.

Advies inzake kunstenaarsnalatenschappen.

Advies inzake restauratie en restauratoren.

Advies inzake verkoopmogelijkheden.

Advies inzake collectievorming of collectiesanering.